0 Харесали
Нямам никакво настроение
Порадвали се на Cr0co - 0 за днес / 4585 общо ?
За да отчете гласът ти, въведи текста от картинката ?

Описание


izvestni.net/index.php?page=link&id=5065


Моля Bu , Давайте жълтuцu на Emozovyr u на Grizaela,те заслужават повече от всекu друг... Те помагат на всuчки жuвотuнкu в сайта :) u върщат вuнагu!!!

Cr0co
Състезания
  1. Рожден ден: 14 дек 2008
  2. Пол: Женски
  3. Години: 0
  1. Спечелени: 0
  2. Загубени: 0
  3. Равен: 0
Настроение
Нещастно
Интелигентност ?
0